image

Oiltanking Amsterdam

'De aansluiting bij onze manier van werken is essentieel'
Contactpersoon: De heer Peter Boers
Functie: Managing Director
'De eerste opdracht betrof de ophoging van de omwalling van Tankput 18 om daarmee de opslagcapaciteit bij een calamiteit te verhogen. Wij hebben gekozen voor Dura Vermeer vanwege de prijs/kwaliteit verhouding in combinatie met de reputatie', aldus Boers.
Lees volledige testimonial

Oiltanking Amsterdam

'De aansluiting bij onze manier van werken is essentieel'

Projectfeiten

Projectlocatie: Amsterdam, tankput 17 en 18, zuiveringsinstallatie
Duur project: ruim 1 jaar, ruim 1 jaar en 5 maanden
Aanneemsom: € 650.000,-, € 950.000,- en € 700.000,-
Werkzaamheden: project 1 - tankputten: verhogen van de tankputomwalling door het aanbrengen van damwanden.
project 2 - zuiveringsinstallatie: aanbrengen van de betonnen vloeren en bufferkelders, plaatsen van een gebouw rondom de zuiveringsinstallatie.

Begrip voor de business
'Ik vind het belangrijk dat een bouwer onze business snapt. De aansluiting bij onze manier van werken is daarbij essentieel. Dit heeft betrekking op alle lagen binnen beide organisaties. Ik moet op een partij kunnen vertrouwen; in de ideale situatie heb je aan één woord genoeg', vertelt Boers.

'Daarnaast is veiligheidsbewustzijn belangrijk. Men moet rekening houden met de draaiende operaties. Ik hecht waarde aan een pro-actieve houding, waarbij de bouwer continu werkt aan het optimaliseren van zijn processen', vervolgt Boers.

Kostenbesparing
Boers: 'Er was sprake van een korte uitvoeringstijd voor de werkzaamheden van Tankpunt 18. Na de succesvolle afronding van dit project gunden wij de vervolgopdracht, Tankpunt 17, ook aan Dura Vermeer. Omdat hiervoor meer voorbereidingstijd was, konden wij extra tijd besteden aan de optimalisatie van het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke kostenbesparing.'

'Daarnaast werkt Dura Vermeer op dit moment aan de civiele werkzaamheden voor de nieuw te bouwen waterzuivering. De manier waarop zij de partnering met de leverancier van de zuivering is aangegaan, was voor ons aantrekkelijk. We konden synergievoordeel halen door deze werkzaamheden te combineren met Tankput 17. Dura Vermeer is voor ons een betrouwbare partij die ook, als er zaken tegenzitten, er alles aan doet om dit zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen', aldus Boers.