image

Eneco

'Bij elk project is het belangrijk dat we de betrokken organisaties goed kennen. Dura Vermeer en Eneco trekken hier samen in op'
Contactpersoon: De heren Rob Moesafier en Jan Pouw
Functie: Project Coördinatoren
'Op dit moment werken wij aan een vijftal projecten in Utrecht. Zowel Eneco als Dura Vermeer hebben hart voor de zaak, waardoor we continu aan het sparren zijn hoe we deze projecten zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren', vertelt Moesafier in de keet van Dura Vermeer in de Domstad.
Lees volledige testimonial

Eneco

'Bij elk project is het belangrijk dat we de betrokken organisaties goed kennen. Dura Vermeer en Eneco trekken hier samen in op'

Projectfeiten

Projectlocatie: Utrecht centrum
Duur project: 7 maanden (buiten het stookseizoen)
Aanneemsom: € 1.500.000,-
Werkzaamheden: de aanleg van warmtetransport-, distributie- en aansluitleidingen.

Goed overleg
'Het Plan van Aanpak in combinatie met de prijs gaf indertijd de doorslag om voor Dura Vermeer te kiezen. Dura Vermeer is een prettige partij om mee samen te werken. We kunnen zaken open met elkaar bespreken. Daarnaast is de organisatie pro-actief: zaken blijven niet liggen, maar worden direct opgepakt', aldus Moesafier.

De uitdagingen
'Op één van deze projecten, op de Croeselaan midden in het centrum, vernieuwen we een leiding. We komen tijdens de uitvoering allerlei uitdagingen tegen, zoals bijvoorbeeld de Tour de France. Dit doet een beroep op ons improvisatievermogen. Een andere uitdaging is dat we vaak werken op een “postzegel”. Zeker in het centrum hebben we vaak weinig ruimte om het project uit te voeren', vertelt Pouw.

Pouw: 'Bij elk project is het van belang dat we de betrokken organisaties goed kennen en weten wat hun wensen zijn. Dit is nodig om snel te kunnen schakelen. Dura Vermeer en Eneco trekken hier samen in op. Omdat we al meerdere jaren in Utrecht werken, kennen we de behoeften van de gemeente en weten we ook precies wie we moeten hebben.'

Toekomst
'In de toekomst wil Eneco nog intensiever samenwerken met de bouwer in het voortraject. Wij moedigen onze engineers aan om in een vroeg stadium met Dura Vermeer om de tafel te gaan zitten. Hierdoor optimaliseer je de processen, zijn eventuele toekomstige uitdagingen eerder inzichtelijk en zijn we beter in staat rekening te houden met de omgeving. Dit resulteert uiteindelijk in kostenbesparingen', aldus Moesafier.