image

Agruniek
RijnVallei

'We bouwen samen aan een relatie waarbij kennisuitwisseling centraal staat'
Contactpersoon: De heer Albert Getkate
Functie: Directeur
'AgruniekRijnvallei is een producent van diervoeders. Wij zijn gevestigd op een zestal locaties. Voor onze productie hebben wij veel grondstoffen nodig die gedeeltelijk worden aangeleverd per spoor. Op de locatie Barneveld beschikken wij over een eigen emplacement waar we treinen kunnen ontvangen', aldus Getkate.
Lees volledige testimonial

Agruniek
RijnVallei

'We bouwen samen aan een relatie waarbij kennisuitwisseling centraal staat'

Projectfeiten

Projectlocatie: Barneveld
Duur project: 5 jaar inclusief onderhoudscontract
Aanneemsom: circa € 130.000,-
Werkzaamheden: diverse adviseringswerkzaamheden, vernieuwen spoor en beheer en onderhoud voor 5 jaar.

Overname bedrijvenspoor
'NS besloot om het bedrijvenspoor over te dragen aan de bedrijven die er gebruik van maken; dit was voor ons wel even schakelen. Wij hebben daar vanzelfsprekend maar beperkt verstand van. Onze core business is het produceren van diervoerders en niet het rijden met treinen. Wij hebben toen MoDuRail* ingeschakeld om te bepalen wat er nodig was om de spooraansluiting over te nemen en welke onderhoudswerkzaamheden er uitgevoerd moesten worden om veilige bereikbaarheid te continueren', vertelt Getkate.

Kennisuitwisseling
Getkate: 'Voor ons is het belangrijk dat het werk door de bouwer goed wordt uitgevoerd. Maar van een nog groter belang is dat we de aanvoer per trein nog in lengte van jaren kunnen voortzetten op deze locatie. De keuze voor MoDuRail is niet alleen tot stand gekomen omdat ze de goedkoopste of de beste was. De kracht lag in het feit dat we al in een vroeg stadium met elkaar optrokken. Je bouwt dan samen een relatie op waarbij het uitwisselen van kennis centraal staat en dan komt van het één het ander.

'Mijn tip is om dezelfde snelheid in het na-traject als tijdens de uitvoering te houden. Dit draagt bij aan het succesvol afronden van het project en het creëren van een nog meer tevreden klant.'

Het interview met de heer Getkate is ook terug te vinden op het Dura Vermeer Youtube-kanaal.