image

Gasunie

'WIJ DOEN DIT PROJECT ECHT SAMEN'
Contactpersoon: De heer Christiaan Moes
Functie: Projectmanager
'Gasunie werkt aan een grootschalig renovatieprogramma waarbij onderdelen van het gastransportnet worden vervangen. Het betreft hier onder andere afsluiterschema’s. Wij hebben Dura Vermeer de opdracht gegund voor 18 schema’s in twee trajecten: Deventer-Zutphen en Zutphen-Holten', aldus Moes op het kantoor in Deventer.
Lees volledige testimonial

Gasunie

'WIJ DOEN DIT PROJECT ECHT SAMEN'

Projectfeiten

Projectlocatie: Deventer, Zutphen, Holten
Duur project: 1 jaar
Aanneemsom: circa €3.500.000,-
Werkzaamheden: 18 modificaties aan het leidingwerk waaronder: schema’s, triform zinkers, verleggingen en passtukken.

Bijzondere uitvraag
Moes: 'De grootste uitdaging van dit project was om binnen de gestelde tijd het werk uit te voeren. Om tijdens de aanbesteding al duidelijk te maken wat wij precies van het bouwbedrijf verwachtten, hebben wij een PowerPointpresentatie met afbeeldingen en schema’s gemaakt. Deze gaf weer hoe je van de bestaande naar de nieuwe situatie komt en daarbij hebben we ook een milestone-planning laten zien. Dura Vermeer speelde hier perfect op in door haar Plan van Aanpak op dezelfde manier te presenteren. Onze conclusie: Dura Vermeer snapt ons!'

Vroegtijdig meedenken
'In tegenstelling tot voorgaande projecten, waarbij wij zelf de vergunningen regelden, hebben we dit keer de vergunningen laten voorbereiden door Dura Vermeer. Het voordeel hiervan is dat het bouwbedrijf in een vroeg stadium met ons meedenkt, waardoor we al meteen op toekomstige situaties konden anticiperen. Dit versnelt uiteindelijk het proces. Wij zijn daarnaast vanaf de start met elkaar op één kantoor gaan zitten en dit maakte de onderlinge afstemming, over bijvoorbeeld tekeningen, aanzienlijk makkelijker', vertelt Moes.

Samenwerking
'Wij verwachten van een bouwbedrijf dat het zich aan de afspraken houdt en dat er hoge kwaliteit wordt geleverd. Maar bovenaan onze prioriteitenlijst staat veiligheid. Aspecten zoals tijdsdruk en geld mogen nooit ten koste hiervan gaan. Dura Vermeer voldoet aan onze verwachtingen, maar het succes van dit project zit hem met name in onze open communicatie: wanneer we het een keer niet eens zijn met elkaar, dan is dat altijd bespreekbaar. Daarna drinken we gewoon weer samen koffie. Wij doen dit project echt samen', licht Moes toe.