image

DOW Benelux

'Het feit dat Dura Vermeer al bijna 10 jaar voor ons werkt, zegt voldoende'
Contactpersoon: De heer Wim Staal
Functie: Remediation Manager Europe
'Veiligheid is geen einddoel, maar een continu proces dat niet eindigt wanneer alle procedures op orde zijn. Dit doe je door voortdurend te werken aan de bewustwording van nieuwe potentiële risico’s. Bouwers die zich hiervan onvoldoende bewust zijn, lopen -met name in de petrochemie- een achterstand op', aldus Staal.
Lees volledige testimonial

DOW Benelux

'Het feit dat Dura Vermeer al bijna 10 jaar voor ons werkt, zegt voldoende'

Projectfeiten

Projectlocatie: Terneuzen
Duur project: project 1: bodemsanering en aanleg grondwatersaneringssysteem: 3 maanden. In stand houden grondwatersanering: onderhoudscontract met ingang van oktober 2006
project 2: aanbrengen systeem: 2 maanden. In stand houden beheersingssysteem: onderhoudscontract met ingang van oktober 2006
Aanneemsom: project 1: bodemsanering en aanleg € 560.000,-. In stand houden ca. € 450.000,- (ca. € 50.000,-/jaar)
project 2: sanering en aanleg € 560.000,-. In stand houden ca. € 40.000,- (ca. € 30.000,-/jaar)
Werkzaamheden: project 1: grond- en grondwatersanering Marine Department
project 2: grondwaterbeheersing FB801-804.

Projecten in uitvoering
'Op dit moment voert Dura Vermeer twee projecten uit op onze site. Het eerste betreft een sanering en bestaat uit twee fasen, waarbij de eerste fase het afgraven van verontreinigde grond omvat. In verband met aanwezige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur kon niet alle vervuilde grond bereikt worden en daarom hebben wij voor een aanvullende grondwateronttrekking gekozen. Bij dit project ging het in de eerste plaats om maximale massareductie van de verontreiniging. Met behulp van de aanvullende grondwateronttrekking reduceren we de rest van de verontreiniging, totdat de beoogde criteria worden behaald', aldus Staal.

'Het tweede project gaat om een beheersing door middel van eveneens een grondwateronttrekking. Hierbij wordt de migratie van de zogenoemde "pluim" voorkomen. Dit geeft ons de tijd om de bronnen nader te identificeren en aan te pakken', vervolgt Staal.

Na het werk weer gezond naar huis
'Veiligheidsbewustzijn is niet alleen een verantwoordelijkheid van het management, maar vooral van hun medewerkers in het veld. Zij voeren de daadwerkelijke activiteiten uit en staan daardoor bloot aan relatief meer risico. Dow wil dat elke medewerker na het werk weer heelhuids naar huis terugkeert. Dit vraagt om een integraal beleid van de organisatie van de aannemer', licht Staal toe.

'Het feit dat Dura Vermeer al bijna 10 jaar aan diverse projecten voor ons werkt, zegt eigenlijk al voldoende. Het veiligheidsbewustzijn is groot; van topmanagement tot de technici die de installaties onderhouden. Er wordt constructief meegedacht over hoe men zaken veiliger kan uitvoeren.'

Goede communicatie op alles niveaus
Staal: 'Naast veiligheidsbewustzijn verwachten we vakmanschap en kwaliteit op alle fronten; zowel in het ontwerp van de installaties, de voorbereiding en tijdens de uitvoering. Met name bij installaties als grondwateronttrekkingen, die veelal onafhankelijk opereren, is het van belang dat men de performance blijft garanderen. Tenslotte verwachten we van de bouwer dat deze pro-actief is. Dat wil zeggen dat hij ons niet alleen tijdig informeert, maar ook aangeeft hoe eventuele euvels kunnen worden opgelost en/of voorkomen.'

'De installaties van Dura Vermeer draaien goed en het onderhoud voldoet aan onze wensen. Dura Vermeer biedt, waar nodig, zelf verbeteringsvoorstellen aan en voert deze door. Het succes van onze samenwerking is mede te danken aan de goede communicatie op alle niveaus tussen beide organisaties', aldus Staal.